Legater

Fonden Ring Djursland Motorsport uddeler hvert år i 1. kvartal, legater til personer der har gjort sig særligt bemærket i motorsporten, enten ved at vise særlig talent, og gå på mod på banen, eller til officials, pressefolk, m.fl. som gør noget særligt for sporten.
Send forslag på kandidater med begrundelse for indstillingen, samt indstillers navn og adresse. Indsendes inden 1. december, til fonden@dmkb.dk, så vil fondsbestyrelsen vurdere samtlige indkomne forslag, til næste årslegater.

Legat 2020:
Ansøgningsfrist 1. december 2020

Legat 2018 / 2019:
Ingen ansøgere der opfyldte fondens krav.

Legat 2017:
Ansøger kom ikke i betragtning.

Legat 2016:
Kun en ansøger. 

Legat 2015:
Ingen ansøgninger.

Legat 2009 til 2014.
Grundet finanskrise og dårlig økonomi i motorsporten, er der ikke uddelt legater i disse år.

Legat 2008:
Mikkel A. Rasmussen, Line Møberg Udsen, Lars Møberg Udsen og Mads Møberg Udsen.

Legat 2007:
Carina Christensen

Legat 2006:
Jacob Jensen

Legater  2005: 
John Jensen, Erik Glenvad, og Bjørn Smedegaard Laursen.